Tartu ülikooli psühhiaatriakliiniku sisehaljastus, 2016