Meie teenused:

 

 • CAD-konsultatsioonid (AutoCAD ja VectorWorks LANDMARK) 
 • Kaartide ja jooniste digitaliseerimine
 • Inventariseerimisjooniste koostamine
 • Aiakujundus eritingimustega (tervendavad aiad, aiad ratastoolis jt erivajadustega inimestele)
 • Haljastuse konsultatsioonid, nt nõuanded aia rekonstrueerimiseks või ümberkujundamiseks, soovitused erineva taimmaterjali kasutamiseks
 • Haljastus- ja aiakujundusprojekti koostamine. Projekt sisaldab eskiislahendust, taimmaterjali nimistut, lõikeid, detailseid jooniseid, aiarajatiste detailjooniseid, vaateid, sidumisjooniseid, seletuskirja ning illustratsioone
 • Kanalisatsiooniprojektid hoonetele (sise- ja väliskanalisatsioon)
 • Veevarustuse projektid hoonetele (sise- ja välisveevarustus)
 • Energiamärgis (tarbimisandmetel ja arvutuslikud ekspertiisid)
 • Energiaaudit
 • Alarõhukatsed (Blowerdoori test) hoonete õhupidavuse hindamiseks
 • Veevarustuse, kanalisatsiooni, küttesüsteemi ja katlamajade konsultatsioonid (kirjalikult)

 

Foto: Kadi Karro