gallery/image9
gallery/kaan

Konsultatsioonid

 • Haljastuse konsultatsioonid hõlmavad peamiselt maastikukujundust, soovitusi erineva taimmaterjali kasutamiseks, nõuandeid olemasoleva aia rekonstrueerimiseks või ümber kujundamiseks kliendil kohapeal.
 • CAD konsultatsioone sisaldavad programmide AutoCAD, Microstation ja VectorWorks LANDMARK, Adobe paketi praktilist kasutamisteavet, aga ka koolitust.
 • Pean loenguid ka tellitud teemadel. 
 • Veevarustuse/ kanalisatsiooni, küttesüsteemide ja katlamajade konsultatsioonid reeglina vormistatakse kirjalikult. 
 • Hoonete energeetika audit, hoone energiamärgise väljastamine. 

 

Disaini teenus

 • Visualiseerimine (3D vaated) 
 • Projekte visualiseeritakse vastavalt soovitud digitaalsele tulemusele: SketchUp, Artlantis, Punch, Photoshop.
 • Fotode restaureerimine või muu töötlus
 • Muu arvutigraafikal põhinev kujundus

Kanalisatsiooni- ja veevarustuse projektid hoonetele (nii sise- kui välis-)
Värviline või must-valge väljatrükk (A0 kuni A4)

En​ergiamärgis
Energiaaudit
Eramaja Kredexi taotlus

Väljaprint ehk plottimine A4-A0 m/v ja värviline paberile 90g/m2, fotopaberile ja lõuendile. 

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine

konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, uuringud

gallery/lillefest2011r
gallery/image7
gallery/teinevalmis6

Haljastusprojektid, eskiisid

 • Kujundusprojekt sisaldab eskiislahendust, taimmaterjali nimistut, lõikeid, detailseid jooniseid, aiarajatiste detailjooniseid, vaateid, sidumisjooniseid, seletuskirja ning illustratsioone.
 • Kujunduseskiisiga kujundatakse ala ruumiline liigendatus: avatud ja suletud alad, vaated (soovitavad, mittesoovitavad) jne. Eskiise tehakse mitu, et leida kliendile sobivaim kujundus. Eskiis ei ole detailne, st et sinna märgitakse nt puude/põõsaste, peenarde asukohad. Tellida võib ka ainult eskiisi. Sobivast eskiislahendusest arendatakse välja haljastusprojekt.
 • Eriteenusena aiakujundus eritingimustele (tervendavad aiad /healing garden põhimõttel, ratastoolis inimestele jne)

Meie pakume