Meie pakume

Haljastusprojektid, eskiisid

  • Haljastusprojekt sisaldab eskiislahendust, taimmaterjali nimistut, lõikeid, aiarajatiste detailjooniseid, vaateid, sidumisjooniseid ja seletuskirja.
  • Eskiislahendusega kujundatakse ala ruumiline liigendatus: avatud ja suletud alad, vaated (soovitavad, mittesoovitavad). Eskiise tehakse mitu, et leida kliendile sobivaim kujundus. Eskiis ei ole detailne, st et sinna märgitakse nt puude/põõsaste, peenarde asukohad. Sobivast eskiislahendusest arendatakse välja haljastusprojekt.
  • Eriteenusena aiakujundus lahendused eritingimustele (tervendavad aiad /healing garden põhimõttel, ratastoolis inimestele jne)
  • Asendusistutuse arvutus

Konsultatsioonid

  • Haljastuse konsultatsioonid hõlmavad peamiselt maastikukujundust, soovitusi erineva taimmaterjali kasutamiseks, nõuandeid olemasoleva aia rekonstrueerimiseks või ümber kujundamiseks kliendil kohapeal.
  • CAD konsultatsioonid sisaldavad kasutamisteavet või koolitust: AutoCAD, Microstation ja VectorWorks LANDMARK, Adobe programmid.
  • Loengud ja ettekanded soovitud haljastuse või CAD valdkonnas.
  • Veevarustuse- ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide ja katlamajade konsultatsioonid.
  • Hoonete energiaauditi ja tarbimisandmetel põhineva hoone energiamärgise konsultatsioonid.

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, uuringud.

Kanalisatsiooni- ja veevarustuse projektid hoonetele (nii sise- kui välis)

Tarbimisandmetel põhinev en​ergiamärgis
Energiaaudit elamutele

Väljaprint ehk plottimine A0-A1 m/v ja värviline paberile 90g/m2, fotopaberile ja lõuendile.


Termograafia

Õhulekke mõõtmine (Blowerdoor)